Świetlica Parafialna

Dziękujemy ks. Stanisławowi Puchale, proboszczowi naszej parafii za pamięć, ojcowską wyrozumiałość i troskę o działalność naszej świetlicy.

Dziękujęmy Panu Krzysztofowi za systematyczne sponsorowanie pracy Świetlicy, okazywaną dzieciom życzliwość, pomoc i ofiarność.

Dziękujemy wszystkim którzy w ciągu już blisko 10 lat naszej działalności wspierali nas w jakikolwiek sposób i okazywali nam swoją dobroć.

Świetlica Parafialna „NAZARET”
Katowice ul. Plebiscytowa 49 email: nazaret.katowice@gmail.com